ביטוח אחריות מקצועית המיועד לכלל בעלי המקצועות החופשיים במשק, הוא ביטוח שמטרתו להגן על בעלי מקצועות חופשיים מפני תביעות של לקוחותיהם בטענה של רשלנות של המהנדס או האדריכל שבגינם נגרם ללקוחות נזק בגוף או ברכוש. אדריכלים ומהנדסים, בדומה לכל בעלי המקצועות החופשיים האחרים, עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם תביעות בטענת רשלנות, טעות או מחדל אותו הם ביצעו במהלך עבודתם, סכומי התביעות האופייניות לתחומי ההנדסה והאדריכלות הינן  בהיקפים כספיים משמעותיים.

אי לכך ובהתאם לזאת, טוב יעשו כלל העוסקים במלאכת התכנון והפיקוח ההנדסי אם ירכשו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות עם סכומי כיסוי משמעותיים. פוליסה זאת מבטיחה לבעליה כיסוי ביטוחי בכל אותם מקרים בהם הוא יידרש להתמודד עם תביעות נזיקין עקב רשלנות כתוצאה מטעות ו/או השמטה ומחדל במהלך עבודתו.

הפוליסה המיועדת למהנדסים ואדריכלים מורכבת משלושה עיקרי כיסוי מרכזיים:

  1. כיסוי ביטוחי המיועד לצרכי מימון ההוצאות המשפטיות הנלוות להליכי התביעה המופנית נגד המבוטח

  2. כיסוי ביטוחי המיועד לתביעות נזק (גוף ורכוש) אשר נגרמו לצד שלישי כתוצאה מרשלנות ו/או מחדל של המהנדס ו/או האדריכל ו/או עובד מטעמו שבגינם נפסק פיצוי לצד ג'.

  3. כיסוי ביטוחי המיועד לצרכי החזר הוצאות משפטיות מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה.

חשוב לציין שביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים כולל בתוכו כיסויים ביטוחים גם לתביעות המוגשות בהיבטים המקצועיים וגם תביעות פליליות העלולות להיות נלוות לכתב התביעה בגין רשלנות. ברוב המקרים, החברה המבטחת דואגת לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתביעות רשלנות לצרכי ניהול הליכי התביעה.

מומלץ מאוד לעבור ביסודיות ובקפדנות על תנאי הפוליסה לרבות חריגי הפוליסה וסכומי ההשתתפות העצמית.

רוצים לדעת יותר על נחיצותו וחשיבותו של ביטוח אחריות מקצועית לכלל בעלי המקצועות החופשיים ובפרט למהנדסים ואדריכלים? נציגי "המרכז לביטוח עסקים" עומדים לרשותכם בכל שאלה ונושא בעניין.