בחברת הביטוח מנורה מבטחים ייצרו תהליך פשוט וקל להצטרפות ולרכישת פוליסת סייבר. תהליך הקבלה לביטוח והתמחור של הפוליסה נערך באופן מהיר ובשפה העברית בלבד.

ביטוח סייבר - פוליסת טופ סייבר של מנורה מבטחים קצרה וברורה

הפוליסה מכילה את כל הכיסויים הרלבנטיים הבאים:

 • חבות בגין הפרת פרטיות וזליגת מידע.
 • טיפול במתן הודעה ותגובה.
 • הוצאות חקירת רשויות רגולטוריות.
 • הוצאות למניעת אבדן הכנסות.
 •  שיפוי בגין אבדן הכנסות.
 • תגובה לאיום סחיטה.
 • חבות מדיה אלקטרונית.
 • הגנה על מוניטין.
 • ללא השתתפות עצמית – עד 48 שעות לכיסוי ניהול האירוע.

מה לא מכוסה בפוליסה?

 • השבחה
 • 500,000 נזק גוף/רכוש (מכוסה בתת גבול אחריות)
 • ממשלה
 • מלחמה
 • ספק שירות חיצוני

כיצד מתבצעת הרכישה?

 • שלב ראשון המבוטח נכנס לאתר האינטרנט של מנורה מבטחים.
 • שלב שני המבוטח מאשר למנורה  מבטחים לבצע בדיקה  חיצונית למערכות שלו ועונה על 8 שאלות בלבד.
 • שלב שלישי בדיקת המערכות  מאפשרת הערכת סיכון מדויקת המתאימה למאפייני הלקוח ותוך דקות מסיום הבדיקה  מקבל המבוטח הצעה לביטוח סייבר.  
 • שלב רביעי עם קבלת ההצעה המבוטח יכול לאשרה ולשלם ON LINE בכרטיס אשראי.
 • שלב אחרון פוליסת הביטוח נשלחת  למבוטח במייל בתוך 2 ימי עסקים.

 

ביטוח סייבר - מרכז הביטוח לעסקים