האתר מרכז מידע מקיף לבעלי עסקים ומנהלי חברות בישראל בכל הקשור לביטוח העסק הן בביטוח הרכוש והן בביטוח החבויות לרבות ביטוח אחריות המוצר,
ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח צד שלישי, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח נזקי סייבר ועוד.

האתר מרכז מאות מאמרים קצרים בנושאים המקיפים את עולם ביטוח העסקים ומטרתו לסייע למקבלי החלטות בעסקים בבואם לרכוש ביטוחים שונים
לעסק אותו הם מנהלים.

עיון במאמרים ישמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.
נשמח אם תפנו אלינו לקבלת מידע נוסף ו/או לרכישת ביטוח חדש או לשיפור הביטוח הקיים שברשותכם.

למידע נוסף חייגו: 03-9222912