קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים אדריכלים שפ"י

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית משופרת שנערכה בשיתוף של איילון חברה לביטוח וארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל עבור חברי הארגון.

מדובר בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית משופרת שנערכה בשיתוף של איילון חברה לביטוח וארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל עבור חברי הארגון.

הפוליסה משווקת מראשית שנת 2006 ומכילה הרחבות ותוספות רבות לפוליסת ביטוח האחריות המקצועית. חלק מההטבות הינן ייחודיות ואינן קיימות בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית מקבילות המשווקות על ידי שאר חברות הביטוח בישראל.

הפוליסה משווקת כיום הן לחברי הארגון והן לאלו שאינם חברים בארגון כאשר אדריכלים ומהנדסים החברים בארגון זכאים לקבלת הנחה על תעריפי חברת הביטוח איילון לפוליסה.

להלן ההרחבות ,התוספות וההטבות בפוליסת ביטוח האחריות המקצועית בתנאי שפי של איילון חברה לביטוח :

 • כיסוי ביטוחי לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות במקצוע (Run Off) בעלות נמוכה.

 • ביטוח למקרה של אובדן מסמכים ודיסקטים, לרבות אמצעי מידע אחרים.

 • הוצאות דיבה, השמצה,שם רע ולשון הרע בכל צורה שהיא שנעשו בתם לב.

 • הוצאות בגין מרמה ואי יושר של עובדי המבוטח ובלבד שנעשו בתם לב.

 • הגנה בהליכים פליליים עד סך 400,000 ₪ למקרה ו- 800,000 ₪ לתקופה.

 • תקופת גילוי מוארכת של עד 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

 • השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 65% במקרה של תשלום הוצאות בלבד ללא

 • תשלום פיצוי בפועל.

 • חבות בגין ו/או אחרים בגין העיסוק בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה.

 • חריגה בתם לב מסמכות ייצוג שניתנה למבוטח על ידי אחר.

 • הרחבה לכיסוי אחריותו של המבוטח כתוצאה מהיפר חובת סודיות.

 • כיסוי ביטוחי לשותפים נכנסים ושותפים יוצאים.

 • המשך כיסוי במקרה של פטירת המבוטח ביחס לתביעות שיוגשו כנגד היורשים.

במסגרת ביטוח האחריות המקצועית בתנאי שפי של איילון חברה לביטוח מוענקת גם הרחבה

המתבטאת בפוליסה נוספת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ובתנאי שצוין ברשימה כי כיסוי זה כלול.

תמונה של משרד

 

 
שתף עמוד:
מס' מדרגים: 60  ממוצע: 4.9
12/11/2020 10:39
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading