קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות, עבודות בניה ועבודות שיפוצים כל הסיכונים בפוליסה אחת !

ביטוח עבודות קבלניות מיועד ליזמים, קבלנים ולקבלני משנה ומעניק הגנה מפני סיכונים שונים האופייניים במהלך ביצוע עבודות בניה והקמה לרבות עבודות שיפוץ והתקנה של מערכות שונות במהלך הבנייה ולאחר סיומה.
בביטוח העבודות הקבלניות חובה עלינו לבטח את שווי העבודות לרבות עלות החומרים וזמן העבודה וההוצאות הנלוות.

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תספק הגנה לקבלן מפני נזקים לרכוש שנגרמו כתוצאה מ:

  • סיכוני אש, נזקי טבע (סערה, סופה, גשם, ברד, ושלג) ונזקי רעידת אדמה.
  • נזק בזדון, נזק עצמי שנגרם כתוצאה מאירוע תאונתי באתר.
  • פינוי הריסות, נזק לציוד מכני והנדסי.
  • תכנון לקוי ונזק עקיף כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים לקוים.

ניתן להרחיב את הפוליסה:  

  • לנזקים שנגרמו לקבלן כתוצאה מפריצה לאתר.
  • למתן כיסוי ביטוחי לנזקים שנגרמו לרכוש סמוך או לרכוש עליו עובדים.

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תאפשר קבלת פיצוי כספי כתוצאה מנזק שנגרם במהלך העבודות באתר לצד שלישי עקב אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש שנגרם כתוצאה ישירה מביצוע עבודות הפרויקט המבוטח. הנזק יכול שיהיה לרכוש סמוך ויכול שיתבטא בפגיעה גופנית באדם שאינו עובד באתר או בסביבתו.

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תאפשר קבלת פיצוי כספי כתוצאה מנזק שנגרם במהלך העבודות לעובדים של הקבלן באתר. הנזק יכול שהתבטא בפגיעה גופנית או מוות שנגרם כתוצאה ועקב הפעילות באתר. ההגנה לקבלן לרבות פיצויים כספיים לעובד ומשפחתו וניהול ההוצאות המשפטיות הכרוכות בכך תמומש בהתאם לפרק ביטוח חבות המעבידים בפוליסה.
ניתן לרכוש פוליסת ביטוח עבודות קבלניות עבור כל פרויקט בנפרד, או לרכוש "פוליסה פתוחה" המאפשרת כיסוי כולל לכלל עבודותיו של  הקבלן בשנת הביטוח וזאת על סמך הצהרה בדבר כל עבודה שמתחיל טרם הכניסה לאתר.

פוליסות מסוג ביטוח עבודות קבלניות מופקות מידי יום בחברות הביטוח השונות לעבודות מסוג: תשתית רחבה (סלילת כבישים, מנהרות וגשרים), קידוחים, בניית בניינים ומפעלי תעשיה, בניה של בתים פרטים על ידי קבלן מוביל או בשיטת "בנה בעצמך" ועבודות שיפוץ שונות.

 
שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
25/03/2021 11:01
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading