קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח קבלנים - ביטוח עבודות קבלניות למשפץ הפרטי - מבצר איילון

התוכנית אינה מיועדת לקבלנים אל המבוטחים בתוכנית הם בעלי הנכס או בעלי הזכויות בנכס ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה המעורבים בביצוע העבודות. התוכנית מבוססת על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בהתאם לעלות והיקף הבניה המלא. הפוליסה מיועדת לעבודה אחת בלבד כאשר שווי הפרויקט המירבי לעבודות שיפוץ/ בניית פרטים פרטיים עומד על 2,500,000 ₪ ולעבודות שיפוץ פנימי בדירות בבנייני מגורים, משרדים, חנויות ובתי עסק:1,000,000 ₪. תקופת הביטוח המירבית 24 חודשים למעט אם הוסכם אחרת.

פרק א'- ביטוח קבלנים - ביטוח הרכוש כולל נזקי טבע ורעידת אדמה:

שווי פרויקט- לחבילת בסיס: עד 500,000 ₪ בפרמיה לתשלום במזומן 1700 ₪.

הרחבות הכלולות בחבילת הבסיס ללא פרמיה נוספת:

 • רעידת אדמה- במלוא שווי הפרויקט.
 • נזקי טבע- במלוא שווי הפרויקט.
 • נזק עקיף מתכנון לקוי/ עבודה לקויה/ חומרים לקויים- במלוא שווי הפרויקט.
 • פרעות ושביתות- במלוא שווי הפרויקט.
 • מתקנים וציוד קל של הקבלן הראשי בלבד- עד לסך 20% משווי הפרויקט מקסימום 30,000 ₪ לפריט בודד.
 • פינוי הריסות- עד לסל 20% משווי הפרויקט.
 • הוצאות מניעת נזק והוצאות מיוחדות להחשת תיקון הנזק- עד לסך 20% מהנזק ובכל מקרה לא יותר מ- 10% משווי הפרויקט.
 • הוצאות נדרשות לאחר נזק עקב דרישת רשויות- עד לסך 20% מהנזק ולא יותר מ- 10% משווי הפרויקט.
 • הובלה יבשתית, פריקה וטעינה- עד לסך 5% משווי הפרויקט.
 • רכוש סמוך-  עד לסך 20% משווי הפרויקט.
 • רכוש עליו עובדים- עד לסך 20% משווי הפרויקט.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים- עד לסך 20%  מהנזק ובכל מקרה לא יותר מ- 10% משווי הפרויקט.
 • תקופת תחזוקה מורחבת – 12 חודשים.

ניתן לרכוש כיסוי לפריצה , גניבה ונזק בזדון בתוספת פרמיה ובכפוף לקיום אמצעי מיגון שידרשו.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –

 גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח: 5,000,000

הרחבות לפרק צד שלישי, למקרה ותקופה – ללא תוספת פרמיה:

 • ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדי קבלני משנה- עד לסך 1,000,000 ₪.
 • כיסוי רעד/החלשת /הסרת תמיכות –עד לסך 1,000,000 ₪.
 • חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו – עד לסך 1,000,000 ₪.
 • חבות בגין נזקי רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב מעל גבול האחריות הסטנדרטי המכוסה בפוליסת צד ג' רכוש של כלי הרכב – 1,200,000 ₪.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים-

גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 20,000,000 ₪.

 

השתתפויות עצמיות באם נרכש הכיסוי במפורש:

 • רעידת אדמה ונזקי טבע – כמקובל בכל חברות הביטוח.
 • נזק עקיף מתכנון לקוי/ עבודה לקויה/ חומרים לקויים- 10% מהנזק, מינימום 10,000 ₪.
 • רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – 10% מהנזק מינימום 10,000 ש"ח.
 • גניבה/פריצה/נזק בזדון: 20% מהנזק מינימום 10,000 ש"ח.
 • כיסוי רעד/החלשת /הסרת תמיכות: 10% מהנזק מינימום 10,000 ₪.
 • ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדי קבלני משנה: 20,000 ₪.
 • חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו – 20,000 ₪.
 • נזק ישיר מפגיעה במתקנים ותשתיות תת קרקעיים 10% מהנזק מינימום 20,000 ₪.
 • צד שלישי: 6000 ₪.
 • חבות מעבידים:6000 ₪, ולמחלת מקצוע 12,000 ₪ לתובע.
 • כל נזק אחר 6000 ₪.

 

ביטוח קבלנים - בנוסף לחבילת הבסיס הראשונה לשווי בפרויקט של עד 500,000 ₪ הכרוכה בפרמיה מינימלית בגובה 1700 ₪ , ניתן לרכוש במידת הצורך, חבילות נוספות של עד 100,000 ₪ כל אחת, עד לשווי פרויקט מירבי של 2,500,000 ₪  בעלות של 300 ₪ בגין כל יחידה או חלק ממנה. תוספת פרמיה נדרשת לכיסוי גניבה/פריצה 200 ₪ לחבילת הבסיס ו 50 ₪ נוספים לכל חבילת כיסוי נוספת.

עבור פרויקט ששוויו עולה על 2,000,000 ₪ ניתנת הנחה בשיעור 10%.

גבול אחריות מירבי לכיסוי פריצה עומד על 75,000 ₪ עבור כל שווי פרויקט. הכיסוי הוא רק לחומרים וציוד המהווים חלק מהפרויקט ובמפורש לא כולל כלי עבודה וציוד של הקבלנים השונים.

חריגים לכיסוי הביטוחי:

 • גניבת ציוד/חומרים שאינם מאוחסנים כנדרש.
 • הריסת/הסרת אלמנטים תומכי מבנה (קירות/קורות/עמודים/תקרות/יסודות).
 • הריסת מבנה/חלקי מבנה.
 • עבודות חפירה תחת מבנה קיים ו/או עבודות חפירה וביסוס במרחק קטן מ- 10 מטרים ממבנה/ מתקן סמוך.
 • שיפוץ גגות בתקופת החורף.
 • עבודות אשר החלו בביצוען טרם כניסת הביטוח לתוקף. למעט אם הוסכם ואושר אחרת.
 • תמ"א 38 או חיזוק מבנים מכל סוג שהוא.
 • עבודות במבנים לשימור.
 • שיפוץ ובניה של בתים משותפים.
 • עבודות שיפוץ ובנייה של בתי עסק יצרניים.
 • שיפוץ חנויות, משרדים ובתי עסק המאוכלסים בעת ביצוע העבודות.
 • שיפוץ חיצוני ותוספות בניה בדירות, חנויות , משרדים, ובתי עסק.

 

ביטוח קבלנים

שתף עמוד:
מס' מדרגים: 3  ממוצע: 5
25/03/2021 11:02
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading