קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח משרדים אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח

ביטוח משרדים אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לביטוח המשרד. פוליסת הביטוח למשרד מקיפה ביותר וכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה שיעניקו לבעל המשרד, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת למשרדים שמחזיקים ברכוש בגובה של עד 18 מיליון ₪. חשוב לציין שהפוליסה מסוג אקסטרא למשרדים מיועדת לבטח משרדים בהם מתרחשת פעילות משרדית בלבד ואינה מיועדת לבטח מלאי עסקי. המחיר המינימלי לפוליסה הוא 990 ₪.

במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA למשרד ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה ולתכולת המשרד על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
 • הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר תאונתי של  שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה.
 • החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2,000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה.
 • כיסוי מפני גניבה לתכולת המשרד.
 • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת המשרד.
 • הוצאות בגין שחזור מסמכים – עד לסכום של 5000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. 
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • "מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות בית העסק על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.
 • כיסוי לרכוש בהעברה. 
 • פוליסת ביטוח דירקטורים.
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי המשרד ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.

ביטוח משרדים Business Insurance

 
שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
20/04/2021 05:56
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading