קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח חנויות אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח

קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת לכל סוגי החנויות למעט חנויות תכשיטים ואף כוללת תנאים משופרים לחנויות הממוקמות בקניונים ובמרכזי קניות שמחזיקים ברכוש בגובה של עד 18 מיליון ₪.

חשוב לציין שהפוליסה מסוג אקסטרא לחנויות מיועדת לבטח חנות בכתובת אחת בלבד ומיועדת לבטח מלאי עסקי במחסן צמוד הממוקם באותה הכתובת. המחיר המינימלי לפוליסה הוא 990 ₪. דרישות ביצוע סקר ואמצעי מיגון יקבעו באופן פרטני בהתאם למיקום החנות, סכומי הביטוח עסק שנרכשו וסוג העיסוק.

במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA למשרד ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • ​כיסוי למבנה ולתכולת החנות על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 10% מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר שמשות, שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ש"ח
 • החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי אוטומטי לעליה עונתית בערך המלאי של עד 20% לקראת חג הפסח וראש השנה, או לחילופין עד 60 ימים בשנה לתקופות שיוצהרו מראש ע"י המבוטח
 • אובדן הכנסות במקרה השבתת החנות עקב נזק – עד 20 יום על בסיס 1,000 ₪ ליום (לאחר המתנה של 4 ימי עבודה ראשונים)
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 20% מסכום ביטוח התכולה
 • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב  מקרה תאונתי במקום המבוטח, עד 20% מסכום ביטוח התכולה
 • הוצאות מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח
 • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2,000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה.
 • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת החנות.
 • הוצאות בגין שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה. 
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • כיסוי למבנה החנות, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
 • ​"מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות או אובדן רווחים על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.
 • כיסוי לרכוש בהעברה. 
 • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מביניהם.
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי החנות ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה​​.

ביטוח חנויות - ניתן לרכוש תמורת תוספת פרמיה:

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח. 
 • כיסוי כנגד אובדן הכנסות מעל לסכום ומעל לתקופה הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 • ביטוח סייבר לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה.

מעוניינים לעשות ביטוח חנויות? למידע נוסף פנו אלינו דרך טופס צור קשר באתר, או התקשרו.

 

ביטוח חנויות - מרכז הביטוח לעסקים

 

 

 

שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
14/10/2020 12:09
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading