קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח לבתי כנסת אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח

​ביטוח בתי כנסת אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לביטוח בית הכנסת.

 
ביטוח בתי כנסת אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לביטוח בית הכנסת. פוליסת הביטוח לבית כנסת מקיפה ביותר וכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה שיעניקו לאחראים על בית הכנסת, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיהם הביטוחיים.
   
קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת לבתי כנסת  המחזיקים ברכוש לרבות המבנה בגובה של עד 15 מיליון ₪. חשוב לציין שהפוליסה מסוג אקסטרא לבתי כנסת מיועדת לבטח בית כנסת בכתובת אחת בלבד. המחיר המינימלי לפוליסה הוא 1000 ₪. 
 
אישור הפוליסה במשרד סוכן הביטוח, בכפוף לסכום ביטוח ספרי תורה ותשמישי הקדושה, עד ל- 300,000 ₪, בסכומי ביטוח גבוהים יותר אישור הפוליסה בסמכות ביטוח לבתי כנסתחברת הביטוח. בבתי כנסת בהם סכום ביטוח ספרי תורה ותשמישי הקדושה הינו עד 300,000 ₪ , אין דרישה לביצוע סקר מיגון, אך בעת הפקת הפוליסה יוגדרו עבור בית הכנסת אמצעי המיגון הנדרשים והמוכתבים מראש.
התנאות המיגון מתבססות על התנאה אוטומטית וקבועה מראש.  בבתי כנסת בהם סכום ביטוח ספרי התורה ותשמישי הקדושה, מעל 300,000 ₪, יותנה הביטוח בביצוע סקר מיגונים על ידי מחלקת הסיקור של "הפניקס", לרבות מיגון ספציפי לספרי התורה.
 

במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA לבית כנסת ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 
כיסוי למבנה ולתכולת בית הכנסת על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
 

הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

 
 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 10% מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר שמשות, שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ש"ח 
 • החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 20% מסכום ביטוח התכולה
 • כיסוי מפני אובדן או נזק לתשמישי קדושה של המתפללים, בעת הימצאם בבית הכנסת, עקב מקרה ביטוח – עד 6000 ₪ למתפלל ולא יותר מ- 60,000 ₪ לתקופה.
 • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת בית הכנסת.
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • כיסוי למבנה בית הכנסת אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.
 • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב  מקרה תאונתי במקום המבוטח – עד 20% מסכום ביטוח התכולה, למקרה ולתקופה
 • כיסוי בגין נזק לרכוש מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 50,000 ₪ 
 • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מביניהם.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.
 

ניתן לרכוש תמורת תוספת פרמיה:

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח. 
 • כיסוי לספרי תורה, כולל תשמישי קדושה ועיטורים על בסיס כל הסיכונים, והכולל סיכוני פריצה ושוד. 
 • הביטוח לספרי תורה הינו על בסיס ערך מוסכם ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר, הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון: 
 • פסילת ספרי תורה מחמת קריעת יריעות ומחמת לחות יתר בארון הקודש, עקב נזקי מים או חלחול מי גשמים, בתקרה או בקירות. 
 • כיסוי לספרי תורה מחוץ לחצרי המבוטח. 
 • כיסוי לספרי תורה בעת העברה. 
 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח
 • כיסוי מפני קלקול תכולת מקרר חשמלי עד לסך 10,000 ₪ למקרה ולתקופה
 • כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפריצה, שוד או כל ניסיון לכך.
 • הרחבה בגין כיסוי צד שלישי עבור אולם אירועים בשכר.
 

 באפשרות המבוטח לרכוש כיסוי בסיסי למבנה ולתכולת בית הכנסת, הכולל את הכיסויים הבאים: 

 
 • כיסוי למבנה בית הכנסת מפני סיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד
 • כיסוי לתכולת בית הכנסת מפני סיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד
 • כיסוי מפני רעידת אדמה ונזקי טבע, למבנה ולתכולת בית הכנסת (ע"פ בחירה).
שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
05/10/2020 02:45
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading