קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח לבתי מלאכה אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח

ביטוח בתי מלאכה אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לביטוח בית המלאכה. פוליסת הביטוח לבתי מלאכה מקיפה ביותר וכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה שיעניקו לבעל בית המלאכה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

ביטוח בתי מלאכה אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לביטוח בית המלאכה. פוליסת הביטוח לבתי מלאכה מקיפה ביותר וכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה שיעניקו לבעל בית המלאכה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.   

קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת לכל סוגי בתי המלאכה. הפוליסה מיועדת לבתי מלאכה ומפעלי ייצור בעלי סכום ביטוח מרבי של 20 מיליון ש"ח, לסיכוני רכוש ואובדן רווחים/הכנסה ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור שסכום ביטוח התכולה בהם (כולל מלאי) בפרק אש הינו עד 10 מיליון ₪ . ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור המונים עד 30 עובדים סה"כ. דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון הינה חובה. הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד וכוללת כיסוי עבור מחסן צמוד (הממוקם באותה הכתובת) פרמיית מינימום לפוליסה הינה 1800 ₪.  

הפוליסה מיועדת למגוון רחב של בתי מלאכה ומפעלי ייצור, ומקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכיו של בעל בית המלאכה/המפעל.

ביטוח בתי מלאכה - במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA לבית מלאכה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • ​כיסוי למבנה ולתכולת בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 10% מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר שמשות, שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ש"ח
 • החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי אוטומטי לעליה עונתית בערך המלאי של עד 20% לקראת חג הפסח וראש השנה, או לחילופין עד 60 ימים בשנה לתקופות שיוצהרו מראש ע"י המבוטח.
 • אובדן הכנסות במקרה השבתת החנות עקב נזק – עד 20 יום על בסיס 1,000 ₪ ליום (לאחר המתנה של 4 ימי עבודה ראשונים)
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 20% מסכום ביטוח התכולה
 • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב  מקרה תאונתי במקום המבוטח, עד 20% מסכום ביטוח התכולה
 • הוצאות מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח
 • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2,000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה.
 • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת בית המלאכה.
 • הוצאות בגין שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה. 
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • כיסוי למבנה הבית המלאכה, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
 • ​"מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות או אובדן רווחים על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.
 • כיסוי בגין נזק לרכוש המבוטח, מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 50,000 ₪ ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מבניהם.
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי בית המלאכה ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה​​.

ניתן לרכוש תמורת תוספת פרמיה:

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח. 

רוצים לדעת יותר על ביטוח בית מלאכה והתאמת הפוליסה לפעילותכם העסקית?

נציגי המרכז לביטוח עסקים עומדים לרשותכם וישמחו לספק לכם מידע מקצועי מורחב בנושא.

 

ביטוח בית מלאכה

 

שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
05/10/2020 02:42
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading