קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח הייטק פרוטקט של הפניקס חברה לביטוח

ביטוח הייטק פרוטקט הינה פוליסה ייעודית לחברות הייטק הכוללת כיסוי משולב הן לביטוח חבות מוצר והן לביטוח אחריות מקצועית.

לאור העובדה שבפעילות חברות הייטק הגבול בין אחריות מקצועית וחבות המוצר אינו ברור לעתים קרובות הרי ששילוב שתי הפוליסות נועד למנוע מצב בו, במקרה נזק יוותר המבוטח ללא כיסוי בשל ספק -האם הנזק נופל תחת הגדרות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית או פוליסת אחריות מוצר
הפוליסה מספקת מענה ביטוחי ייעודי לחברות המפתחות, מייצרות, מייעצות בתכנון ומשווקות מוצרים המשלבים תוכנה וחומרה. הפוליסה משלבת כיסוי ביטוחי גם לאחריות המקצועית הנובעת מפיתוח התוכנה וגם לאחריות בגין המוצר אשר התוכנה היא חלק ממנו. 
תוכנית הביטוח הייטק פרוטקט של הפניקס מספקת מענה הן לנזק פיזי לגוף או לרכוש היכול להיגרם מהשימוש במוצר, והן לנזק הכספי היכול להיגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית שהתבטאה בייעוץ מקצועית לקוי ותכנון לקוי שגרם לנזק לצד שלישי.
הפוליסה של הפניקס בשונה מפוליסות של חברות אחרות כתובה בשפה העברית.

ביטוח הייטק פרוטקט כולל את ההרחבות הבאות:

 •  הרחבת דיבה והשמצה כולל חדירה לפרטיות
 •  הרחבת אובדן מסמכים.
 •  אי יושר עובדים 
 • הרחבת קניין רוחני – למעט פטנט.
 • חריגה מסמכות בתום לב .
 •  הרחבת משווקים (Vendors).
 • תקופת גילוי – 12 חודשים 
 • הכיסוי אינו מוגבל רק למוצרים שעברו אישור סופי של הלקוח וכוללת גם שלבים מקדמיים של פיתוח. 
 • סעיפי הכיסוי חלים על המבוטח ו/או מי מטעמו 
 • הגדרת מבוטח הורחבה לכלול קבלנים וקבלני משנה של המבוטח הפועלים מטעמו. 
 • לפוליסה התווספה הגדרה רחבה של מעשה שלא כדין לרבות, הצגה מוטעית או מצג שווא, הפרה לא מכוונת של כל דרישה סטטוטורית, הפרה לא מכוונת של כל התחייבות חוזית, הפרה לא מכוונת של חוזה כתוב וכו' 
 • הגדרת עובד הורחבה לכלול גם עובדים שאינם מקבלים שכר ועובדים תחת חשבונית
 
הפוליסה הינה על בסיס יום הגשת התביעה וכפופה לתאריך הרטרואקטיבי הקבוע בדף פרטי הביטוח. ניתן לרכוש התוכנית בגבולות אחריות של עד 10,000,000$.
 
ניתן לרכוש במקרים מסוימים גם הרחבה ל- recall (עלות החזרת מוצרים שנתגלה בהם פגם, למרות שלא גרמו עדיין לנזק) בתת גבול אחריות של עד 200,000$.

 

ביטוח אחריות מקצועית לחברות הייטק
 
שתף עמוד:
מס' מדרגים: 3  ממוצע: 5
24/05/2021 12:36
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading