קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח אחריות מקצועית הייטק

ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות המוצר מיועד לספק הגנה ביטוחית לחברות המפתחות תוכנה וחברות הייטק המספקות ומפתחות חומרה. כאשר מתייחסים לחברה המפתחת תוכנה אזי המוצרים כוללים גם תוכנות מדף וגם תוכנות ייעודיות המפותחות בהתאם לצרכי הלקוח לקבות שירותי ייעוץ והדרכה הקשורים למוצרי התוכנה לרבות הטמעה של התוכנה אצל הלקוחות

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית משולבת ביטוח אחריות (חבות) המוצר מורכבת למעשה משני פרקים עיקריים:
ביטוח אחריות מקצועית המכסה את חבות החברה המבוטחת בגין כל מעשה של מחדל,
טעות או השמטה שנעשו במהלך העבודה השוטפת על פיתוח המוצר או בכשל שהתבטא באי אספקה של השירותים המצופים מפעילות המוצר.

בביטוח האחריות המקצועית של חברת הייטק ניתן לטעון לרשלנות מקצועית במספר היבטים:

  • כשל שמתבטא בעיבוד הנתונים.
  • כשל שמתבטא בשירותי מחשוב לקויים.
  • כשל בתוכנת המבוטח
  • כשל בחומרת המבוטח.

הפוליסה של ביטוח אחריות מקצועית הייטק מכסה את כל ההוצאות המשפטיות הכרוכות בניהול התביעות שעילתן מכוסה בפוליסה לרבות במרבית התוכניות המשווקות כיום נמצא גם הרחבות למקרים של דיבה השמצה ולשון הרע, הפרת זכויות יוצרים והפרות של קניין רוחני למעט פטנטים רשומים, אי יושר של עובדי המבוטח, אובדן מסמכים ומדיה מגנטית, חריגה מסמכות בתום לב.

ביטוח אחריות מקצועית הייטק - מה חשוב לוודא בפוליסה?

חשוב לשים לב שהפוליסה תכלול הרחבת משווקים, תקופת גילוי מאוחרת שבין  6 ל-12 חודשים.

יש לוודא שהפוליסה אינה מוגבלת לשלבי המוצר המוגמר אלא כוללת גם את שלבי הפיתוח.

חשוב שיהיה כיסוי ביטוחי בפוליסה של המבוטח או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה.

קיימות פוליסות לביטוח אחריות מקצועית הייטק וביטוח חבות המוצר שבהן הכיסוי מוגדר בהרחבה כך שמעשה שלא כדין, לרבות הצגה מוטעית או מצג שווא, הפרה לא מכוונת של דרישה סטטוטורית והפרה לא מכוונת בתום לב של התחייבות חוזית תכוסה במסגרת הפוליסה.

ביטוח אחריות המוצר המכסה את חבותה של החברה בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי (הלקוחות בדר"כ) עקב וכתוצאה משימוש במוצר.

השילוב בין 2 המוצרים בפוליסה אחת מעניק מטריית הגנה מושמת שבה קיימת הגנה הן לנזק כלכלי טהור והן לנזקי גוף ורכוש שנגרמו עקב וכתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה.

שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
24/05/2021 12:55
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading