קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

מהו ביטוח אחריות מוצר לקבלנים?

ביטוח אחריות מוצר לקבלנים מעניק כיסוי ביטוחי לנזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי שנגרמו לאחר סיום העבודות ומסירת הפרויקט.

מהו ביטוח אחריות מוצר לקבלנים?

לפי החוק, בניין נחשב למוצר, כאשר החוק מחייב את הקבלן לפצות את מי שנגרם לו נזק לגוף או לרכוש כתוצאה מבעיה או תקלה בבניין. החוק מרחיב את חובת הפיצויים גם למי שנפגע מרכיבים שונים בבניין דוגמת דלתות, חלונות, מטבחים וכדומה. ביטוח אחריות מוצר לקבלנים מגן עליך מתביעות צד שלישי בגין נזקים אלו. 

ביטוח אחריות מוצר לקבלנים  מעניק כיסוי ביטוחי לנזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי שנגרמו לאחר סיום העבודות ומסירת הפרויקט. התוכנית מיועדת לקבלן החשוף לתביעות בגין נזקים שונים המתגלים לאחר מסירת הפרויקט.

התוכנית כוללת כיסוי ביטוחי כדלקמן:

  • תביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי
  • הוצאות משפטיות סבירות להגנה בהליכים פליליים ומנהליים
  • אחריות צולבת - כיסוי גם במקרה של תביעות בין מבוטחים
  • פגיעה אישית - חדירה לפרטיות, לשון הרע, מעצר שווא, הפרה בתום לב של חובת סודיות וכדומה

ביטוח אחריות מקצועית - למי מיועדת?

מיועד לכל קבלן העוסק בענף הבניה ולא רק לקבלן הראשי. ביטוח אחריות מוצר לקבלנים ראוי שיחזיקו ברשותם גם קבלני חשמל, קבלני מיזוג אויר ואינסטלציה, קבלני ריצוף וקבלני אלומיניום. חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980  קובע שגם בנין הוא מוצר.

חוק האחריות למוצרים פגומים קובע כדלקמן : "מוצר" -  לרבות רכיב ואריזה של מוצר, מוצר המחובר למקרקעין, ובנין ". פגיעות בגוף וברכוש מתרחשות לעיתים קרובות בסביבת ביניינים עקב הינתקות ונפילה של חיפוי חיצוני, התנתקות של מעקה, ריצוף שאינו יציב, והתמוטטות של תקרות אקוסטיות

חוק האחריות למוצרים פגומים קובע כי אשמת הקבלן היא אשמה חמורה לפי פקודת הנזיקין שמשמעותה שהנפגע אינו צריך להוכיח רשלנות של הקבלן. לכן, חשיפתו של הקבלן לתביעות בגין אחריות המוצר היא מירבית. ניתן לדרוש פיצוי על פי חוק מוצרים פגומים מוגבל לעד פי שלוש מהשכר הממוצע במשק כו-כן, הנתבע גם יכול להגיש תביעה  על פי פקודות הנזיקין אין הגבלה לגובה הפיצוי המבוקש. חוק מוצרים פגומים דן בפגיעה בגוף בלבד .

במידה וקיים נזק לרכוש ניתן  לתבוע על פי פקודות הנזיקין. בעת עריכת פוליסת ביטוח אחריות מוצר לקבלנים רצוי להתייעץ עם מומחים שיסייעו להעריך את הסיכון ולפיו לקבוע את גבולות האחריות המירביים לביטוח. חובה שבפוליסה יצוין מועד רטרואקטיבי בהתאם למועד הראשון בו מסר הקבלן עבודות ללקוחותיו. יש  להמשיך ולרכוש ביטוח כל עוד קיימת לקבלן חבות על פי החוק .

החבות על פי חוק מוצרים פגומים היא 10 שנים  מיום מסירת הדירה הדירה האחרונה בפרויקט.על פי פקודת הנזיקין החבות בהתאם לחוק ההתיישנות.

 

ביטוח אחריות מוצר לקבלנים

 

שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
05/10/2020 02:22
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading