קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית?

קביעת עלות ביטוח אחריות מקצועית למהנדס או לאדריכל מתבססת לרוב בהתאם לכללים ולמשתנים הבאים:

מחיר בסיס בהתאם לגבולות האחריות המבוקשים

בכל חברת ביטוח נקבע מחיר בסיס לכל גבול אחריות מרבי המבוקש בפוליסה. לדוגמה, יקבע כי המחיר הבסיסי לגבולות אחריות מרביים של 500,000 ₪ יהיה בגובה 3500 ₪ ואילו מחיר הבסיס לגבולות אחריות בגובה מרבי של 1,000,000 ₪ יהיה 6500 ₪. ככל שגבול האחריות יהיה גבוה יותר כך מחיר הבסיס יהיה גבוה יותר אך לא באופן יחסי.

בשונה מביטוח שאנו עורכים לרכוש שם נקבע תעריף באחוזים לרכוש המבוטח כך שככל שהרכוש רב יותר כך הפרמיה עולה באופן יחסי בביטוח אחריות מקצועית הכפלת גבולות האחריות לדוגמה מ 1,000,000 ₪ ל 2,000,000 ₪ תהיה כרוכה בתוספת מחיר של 50% בלבד כאשר ההיגיון העומד מאחורי קביעת התוספת שאינה באופן יחסי נובעת מההסתברות הפוחתת לניצול של שכבת גבולות האחריות הגבוהים.

לדוגמה, כלפי מהנדס ביסוס הוגשה תביעה בסך כולל של 2,000,000 ₪ . המהנדס היה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בגובה 2,000,000 ₪ . התביעה נגדו הסתיימה בפסיקה שעליו לפצות את התובע ב 1,200,000 ₪ . בתביעה זו ההסתברות למימוש ה- 1,000,000 ₪ הראשונים בפוליסה הייתה גבוהה ביותר ואילו המעבר למימוש ה- 1,000,000 ₪ הנוספים פחתה עקב מעיין פשרה שנערכה בתיק זה.

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים - מאפייני העיסוק

בענפי ההנדסה והאדריכלות קיימת שונות רבה בתחומי העיסוק וההתמחות. מרבית חברות הביטוח מבצעות דיפרנציאציה בין התחומים השונים. לדוגמה, מהנדס חשמל יחושב

בהתאם למחיר הבסיס ואילו מהנדס בניין יתומחר כתוספת של 20% למחיר הבסיס שנקבע. מהנדס ביסוס יתומחר כתוספת של 30% למחיר הבסיס וכך יבוצע בהתאם למדורים שונים בתחומי ההנדסה.

בנוסף לתוספת בהתאם לתחומי ההתמחות השונים נקבעות תוספות מחיר נוספות בהתאם לעיסוקים השונים כך שפעילות מהנדס הכרוכה בפיקוח צמוד על עבודות תכנון ו/או ביצוע של אחרים תהיה כרוכה בתוספת נוספת הן למחיר הבסיס והן למחיר המדור ההנדסי – לדוגמה מחיר ביטוח האחריות המקצועית של מהנדס אזרחי במדור מבנים שעוסק גם בפיקוח צמוד על עבודתם של אחרים תהיה שונה מחברו שעוסק בפיקוח עליון בלבד המוגדר כפיקוח על עבודתו שלו.

מחזור הפעילות העסקית

במרבית חברות הביטוח קיימת התאמה של מחיר ביטוח האחריות המקצועית בהתאם למחזור העסקי השנתי של המבוטח. ככל שמחזור הפעילות גבוה יותר כך תעלה הפרמיה הנדרשת בהתאמה.

במרבית חברות הביטוח אף מציינים בפוליסה כי המחיר כפוף להתאמה בסוף תקופת הביטוח כך שלדוגמה מהנדס שדיווח על מחזור עסקים צפוי בגובה 1,000,000 ₪ בשנת הביטוח הבאה ובסיומה של השנה דיווח כי המחזור בפועל עמד על 1,350,000 ₪ יידרש בתוספת בגובה 35% לפרמיה ששילם בשנת הביטוח הקודמת ובנוסף המחיר שיידרש ממנו בשנת הביטוח הבאה יהיה גבוה ב-35%  מהפרמיה שהתבקשה ממנו בשנה החולפת.

בחברות ביטוח מסוימות נקבעות תוספות למחיר הבסיס בהתאם למספר העובדים במשרד ולא בהתאם למחזור כך שכל עובד מקצועי מוסיף לדוגמה 30% למחיר הבסיסי וכל עובד תומך (לדוגמה, שרטט, מנהל אדמיניסטרטיבי) מוסיף  10% נוספים למחיר הבסיס.

הרעיון העומד מאחורי 2 שיטות התמחור הינו דומה: ככל שהמשרד לוקח על עצמו פעילות רבה יותר ומספר המעורבים בפעילות עולה כך עולה גם הסיכוי הנגזר מכך למקרה של רשלנות בתום לב שתוביל לתביעה של המבוטח ולמימוש הפוליסה.

גובה ההשתתפות העצמית

כל חברת ביטוח קובעת את גובה ההשתתפות העצמית המקובלת בפוליסה שלה לביטוח אחריות מקצועית בהתאם לסוג הענף כך שבביטוח כמו ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים גובה ההשתתפות העצמית גבוה יחסית למקצועות חופשיים אחרים המבוטחים בביטוח מקצועי וזאת עקב ריבוי התביעות בענפי ההנדסה והאדריכלות ביחס למקצועות אחרים.

קיימת אפשרות לבקשת המבוטח אף להעלות את גובה סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ובתמורה לכך ליהנות מהנחה במחיר הסופי של ביטוח האחריות המקצועית שלו הנובעת מכך שהמבוטח הפחית את הסיכון עבור חברת הביטוח לתשלום תביעות רשלנות מקצועית עקב נטילת חלק משמעותי מתשלום התביעה לאחריותו.

ביטוחים קודמים וניסיון תביעות

מהנדס או אדריכל שנתבע ב-10 שנים האחרונות בטענת רשלנות יתקשה לקבל הצעה מחברת ביטוח חדשה (במידה והינו מבוטח בחברת ביטוח כלשהי). חברות הביטוח המובילות בביטוחים כמו ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים יוצאים מנקודת הנחה שלא היו תביעות נגד המהנדס או האדריכל ואינן מעניקות הנחות מיוחדות כנהוג בתחומים אחרים בביטוח בגין היעדר התביעות.

במידה והיו תביעות אזי כל בקשה לקבלת הצעה נבחנת באופן פרטני ודינה לקבלה לביטוח בתנאים רגילים או בתנאים מגבילים המתבטאים בהגדלת ההשתתפות העצמית של המבוטח או לחלופין בהגדלה של פרמיית הביטוח הנדרשת עקב הנחה של חברת הביטוח שמדובר בעלייה בסיכון למימוש הפוליסה אף כי בכל המקרים החברה החדשה אינה משתתפת בכיסוי ההוצאות המשפטיות והפיצויים הנובעים מתביעות עבר שהוגשו כלפי המבוטח.

במקרים רבים חברות ביטוח מסרבות להגיש הצעת מחיר לביטוח אחריות מקצועית למהנדס או אדריכל שנמצע בעיצומה של תביעת רשלנות מקצועית כלפיו.

כסוי בגין תקופה רטרואקטיבית

במעבר של מבוטח מביטוח אחריות מקצועית בחברה אחת לחברה אחרת נהוג שהחברה החדשה שומרת על הרצף הביטוחי והתאריך הרטרואקטיבי לקבלת כיסוי ביטוחי הינו בגין מקרים שהתרחשו מהמועד בו היה מבוטח המהנדס ו/או האדריכל לראשונה.

בגין הכיסוי הרטרואקטיבי מרבית החברות אינם גובות פרמיית ביטוח נוספת (למרות שהן בעצם מקבלות את הסיכון מתקופות בהן המבוטח היה בכיסוי בחברות אחרות) אך לעתים מהנדס או אדריכל מבקשים להצטרף לראשונה לביטוח מקצועי ודורשים לקבל גם כיסוי רטרואקטיבי בתמורה להצהרה שלהם בדבר היעדר תביעות ו/או ידע שמישהו איים להגיש תביעה כלפיהם.

במרבית המקרים חברות הביטוח אינן מאשרים את הכיסוי הרטרואקטיבי אך קיימות מספר חברות שמאפשרות כיסוי רטרואקטיבי בתמורה לתוספת משמעותית למחיר הנדרש ללא הכיסוי הרטרואקטיבי.

 

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ולאדריכלים - מרכז הביטוח לעסקים

 

 

 

 

שתף עמוד:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5
20/04/2021 06:42
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading